Mô tơ điện 220V

Chi tiết chính tạo biến điện năng thàn cơ năng. Chuyển động quay của tải phụ thuộc vào tốc độ quay của mô tơ điện 220V này. Nó cung cấp một năng lượng đủ để có thể làm việc hiệu quả và an toàn hơn sử dụng. Các ứng dụng trong máy cắt cỏ điện và dụng cụ điện cầm tay.

Hiển thị tất cả 1 kết quả