Máy cắt mặt đường bê tông

Dòng sản phẩm được sử dụng cho mục đích cắt mặt đường bê tông, có thể dùng cho mục đích cắt phá lớp bê tông nhựa đường trên mặt để có thể rãi ống, cáp điện…. và những mục đích khác. Điều này có thể thực hiện một cách dễ dàng với dòng sản phẩm này.

Hiển thị tất cả 11 kết quả