Máy cắt cọc bê tông

Dòng máy được sử dụng để cắt các cọc bê tông như cọc cừ, cọc tròn, …. sau khi cọc được ép, khoảng cách cọc dư sẽ được cắt bởi dòng máy cắt này. Với các phụ kiện kèm theo sẽ dễ dàng thực hiện công việc hơn. Đủ bền cho những công việc nặng và mục đích thương mại.

Hiển thị tất cả 10 kết quả