Bơm nhớt (heo dầu) máy cưa

Là chi tiết kết hợp với nhông bơm nhớt tạo nên một lượng nhớt vừa đủ để bôi trơn lam máy cưalưỡi cưa xích. Lưu lượng nhớt tùy thuộc vào tốc độ của động cơ. ít khi động cơ làm việc ở tốc độ chậm và nhanh khi ở tốc độ lớn nhất (bóp hết ga). Lượng nhớt bôi trơn sẽ được tiết kiệm và sử dụng đúng mức hơn.

Hiển thị tất cả 4 kết quả