Bộ khởi động (nắp chụp giật)

Là chi tiết được thiết kế bởi hai mục đích, điều hướng gió làm mát cho động cơ khi máy cưa hoạt động và khởi động động cơ ban đầu. Quá trình khởi động phụ thuộc nhiều vào các chi tiết của cụm chi tiết khởi động. Là nền tảng để có thể lắp ráp các chi tiết như Buly khởi động, tay cầm khởi động, dây thiều (cót khởi động)…

Hiển thị tất cả 2 kết quả