Thẻ: Chạy rà (roda) máy

0

Như bao thiết bị cơ khí khác, máy cưa dùng xăng là loại thiết bị được lắp ráp từ các chi tiết máy lại với nhau theo một thể thống nhất. Quá trình gia công chi tiết sẽ tạo nên các bề mặt không thưc sự bằng phẵng và khi…

1 2